5 Dynasties 10 Kingdoms

Coin images with Hartill numbers

H153 Tian Fu Yuan Bao reverse
1238
H153 Tian Fu Yuan Bao reverse