Han

Coin images with Hartill numbers

Wu Zhu bigger Wu obverse 2,2g
113

Wu Zhu bigger Wu reverse 2,2g
114

Wu Zhu Liu Yan style like Zhi Bai Wu Zhu obverse 2 7g listed in Hua Guangpu
115

Wu Zhu Liu Yan style like Zhi Bai Wu Zhu reverse 2 7g listed in Hua Guangpu
116

Wu Zhu sharp shoulder four lines obverse 3,6g
117

Wu Zhu sharp shoulder four lines reverse 3,6g
118

Wu Zhu Wu above hole obverse 3,0g
119

Wu Zhu Wu above hole reverse 3,0g
120

Wu Zhu x2 sharp shoulder four lines obverse 3,7g
121

Wu Zhu x2 sharp shoulder four lines reverse 3,7g
122

Yan Huan Da Quan Wu Shi obverse
123

Yan Huan Da Quan Wu Shi reverse
124