Min Guo

Coin images with Hartill numbers

H244 Fu Jian Tong Bao reverse Six stripes
1238
H244 Fu Jian Tong Bao reverse Six stripes