Min Guo

Coin images with Hartill numbers

H245 Fu Jian Tong Bao reverse Five stripes
1238
H245 Fu Jian Tong Bao reverse Five stripes