Min Guo

Coin images with Hartill numbers

H245 x2 Fu Jian Tong Bao reverse Five stripes
1238
H245 x2 Fu Jian Tong Bao reverse Five stripes