Min Guo

Coin images with Hartill numbers

H245 x2 Fu Jian Tong Bao obverse Five stripes
1238
H245 x2 Fu Jian Tong Bao obverse Five stripes