Min Guo

Coin images with Hartill numbers

H246 x2 Fu Jian Tong Bao reverse Six stripes
1238
H246 x2 Fu Jian Tong Bao reverse Six stripes