Qing

Coin images with Hartill numbers

H2267 Shun Zhi reverse
1238
H2267 Shun Zhi reverse