Qing

Coin images with Hartill numbers

H2276 Shun Zhi reverse
1238
H2276 Shun Zhi reverse