Qing

Coin images with Hartill numbers

H2274 Shun Zhi reverse
1238
H2274 Shun Zhi reverse