Qing

Coin images with Hartill numbers

H2277 Shun Zhi reverse
1238
H2277 Shun Zhi reverse