Qing

Coin images with Hartill numbers

H22153 Yong Zheng reverse
1238
H22153 Yong Zheng reverse