Qing

Coin images with Hartill numbers

H2273 Shun Zhi reverse
1238
H2273 Shun Zhi reverse