Qing

Coin images with Hartill numbers

H2219 Shun Zhi reverse
1238
H2219 Shun Zhi reverse