Qing

Coin images with Hartill numbers

H22155 Yong Zheng reverse
1238
H22155 Yong Zheng reverse