Qing

Coin images with Hartill numbers

H2271 Shun Zhi reverse
1238
H2271 Shun Zhi reverse