Qing

Coin images with Hartill numbers

H2266 Shun Zhi reverse
1238
H2266 Shun Zhi reverse