Qing

Coin images with Hartill numbers

H22152 Yong Zheng reverse
1238
H22152 Yong Zheng reverse