Tang

Coin images with Hartill numbers

H1492 Kai Yuan Tong Bao Hui Chang obverse Yi
65

H1492 Kai Yuan Tong Bao Hui Chang reverse Yi
66

H1495 Kai Yuan Tong Bao Hui Chang obverse Yue
67

H1495 Kai Yuan Tong Bao Hui Chang reverse Yue
68

H14100 Qian Feng Quan Bao obverse
69

H14100 Qian Feng Quan Bao reverse
70

H14101 6 6g Qian Yuan Zhong Bao obverse
71

H14101 6 6g Qian Yuan Zhong Bao reverse
72

H14101 8 7g Qian Yuan Zhong Bao obverse
73

H14101 8 7g Qian Yuan Zhong Bao reverse
74

H14105 Qian Yuan Zhong Bao doubel rim 15,7g obverse
75

H14105 Qian Yuan Zhong Bao doubel rim 15,7g reverse
76

H14109 Qian Yuan Zhong Bao obverse
77

H14109 Qian Yuan Zhong Bao reverse cloud
78

H14109 x2 Qian Yuan Zhong Bao obverse
79

H14109 x2 Qian Yuan Zhong Bao reverse cloud
80