Various Wu Zhu

Coin images with Hartill numbers

David Jen 1006 Wu Jin iron obverse
1

David Jen 1006 Wu Jin iron reverse
2

H1027 Wu Zhu Yanhuan middle cut away obverse
3

H1027 Wu Zhu Yanhuan middle cut away reverse
4

H1028 Wu Zhu Zaohian chisselled rim obverse
5

H1028 Wu Zhu Zaohian chisselled rim reverse
6

H1032 v Wu Zhu two dots obverse 2,7g
7

H1032 v Wu Zhu two dots reverse 2,7g
8

Not listed Shi Zhu 10 Zhu obverse
9

Not listed Shi Zhu 10 Zhu reverse
10

Wu Zhu Gong above obverse 2,1g
11

Wu Zhu Gong above reverse 2,1g
12

Wu Zhu Very thin and small obverse
13

Wu Zhu Very thin and small reverse
14