Tai Zu  960-976

 
Schjöth 451. Song Yuan Tong Bao. Set of 16 Song Yuan mintmarks.


Schjöth 460. Tai Ping Tong Bao.


Schjöth 460. Tai Ping Tong Bao. But lead! Cast in Guangdong or Guangxi. 3,68 gr.

Back Next